De luna viitoare nu toti programatorii vor beneficia de scutirea de impozit pe venit.

De luna viitoare nu toti programatorii vor beneficia de scutirea de impozit pe venit.

Mai exact incepand cu luna iulie 2017 intra in vigoare ordinul nr. 409/4020/737/703 pe 2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator care reintroduce conditia, care a fost eliminata in ianuarie, privind veniturile realizate de angajatorul pentru care lucreaza.

Pentru a beneficia de scutirea pe impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, atat angajatorul cat si angajatii trebuie sa indeplineasca unele conditii printre care:

– angajatorul trebuie sa aibe unul din CAEN-urile: 5821, 5829, 6201, 6202, 6209
– angajatorul a realizat in anul fiscal precedent venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator
– veniturile anuale de mai sus au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit
– angajatii trebuie sa fie incadrati pe unul din posturile: Administrator baze de date, Analist, Inginer de sistem in informatica, Inginer de sistem software, Manager de proiect informatic, Programator, Proiectant de sisteme informatice, Programator de sistem informatic
– postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare
– detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile specifice postului pe care au fost incadrati

Totusi sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea veniturilor:
– societatile care sunt infiintate in cursul anului fiscal, care sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea veniturilor pentru anul in curs si pentru anul fiscal urmator
– societatile care au facut in cursul anului obiectul unei reorganizari, in vederea beneficierii de scutire, sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea veniturilor pentru anul in care s-a realizat reorganizarea.