Cont unic pentru persoanele fizice

In Monitorul Oficial Nr. 1005/27.11.2018 s-a publicat Ordinul nr. 2937/2018 – pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale.
Ce prevede acest ordin?
Obligatiile fiscale de plata ale contribuabililor persoane fizice, declarate de catre acestia prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice, se platesc in contul unic de disponibil 55.04 “Sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoane fizice in curs de distribuire”.
Sumele platite de catre contribuabil in contul unic se distribuie de catre organul fiscal central, proportional cu obligatiile de plata respectiv cu

Impozitul pe venit aferent declaratiei unice

                         Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice

                                                Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice

Sumele achitate in contul unic sting obligatiile fiscale in urmatoarea ordine:
a) Obligatii fiscale principale
b) Obligatii fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a
In cazul in care suma achitata nu acopera toate obligatiile fiscale aferente uneia dintre categoriile de la punctele a si b, distribuirea se face, in cadrul categoriei respective, proportional cu obligatiile fiscale de plata.
Obligatiile fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice pentru veniturile realizate pana la data de 31.12.2017 se platesc distinct, in conturile bugetare existente aferente fiecarei surse de venit.Lasă un comentariu