De luna viitoare nu toti programatorii vor beneficia de scutirea de impozit pe venit.

Mai exact incepand cu luna iulie 2017 intra in vigoare ordinul nr. 409/4020/737/703 pe 2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator care reintroduce conditia, care a fost eliminata in ianuarie, privind veniturile realizate de angajatorul pentru care lucreaza.
Pentru a beneficia de scutirea pe impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, atat angajatorul cat si angajatii trebuie sa indeplineasca unele conditii printre care:
– angajatorul trebuie sa aibe unul din CAEN-urile: 5821, 5829, 6201, 6202, 6209
– angajatorul a realizat in anul fiscal precedent venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator
– veniturile anuale de mai sus au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit
– angajatii trebuie sa fie incadrati pe unul din posturile: Administrator baze de date, Analist, Inginer de sistem in informatica, Inginer de sistem software, Manager de proiect informatic, Programator, Proiectant de sisteme informatice, Programator de sistem informatic
– postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare
– detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile specifice postului pe care au fost incadrati
Totusi sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea veniturilor:
– societatile care sunt infiintate in cursul anului fiscal, care sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea veniturilor pentru anul in curs si pentru anul fiscal urmator
– societatile care au facut in cursul anului obiectul unei reorganizari, in vederea beneficierii de scutire, sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea veniturilor pentru anul in care s-a realizat reorganizarea.Lasă un comentariu