Depunere formular 230 – Cerere privind destinatia sumei de pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii

Agentia de Administrare Fiscala, a publicat pe 28.02.2018 Circulara nr. 888 privind aplicarea unitara a legislatiei procedural fiscale privind depunerea formularului 230
Potrivit acestei Circulare, formularul 230 se poate depune:
– prin posta (fara sa fie necesara transmiterea cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire)
– prin serviciul „Spatiul privat virtual”, pentru contribuabilii care au optat pentru acest serviciul
– prin email, in acest caz formularul trebuie semnat electronic
– la registratura organului fiscal competent, personal sau prin intermediul altei persoane. In acest caz formularul trebuie semnat de catre contribuabil. Daca formularul este semnat de imputernicitul contribuabilului, atunci imputernicitul trebuie sa depuna la organul fiscal si actul de imputernicire
In situatia in care contribuabilul a optat pentru transmiterea formularului 230 prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult, etc., aceasta din urma centralizeaza formularele pe baza unui borderou care trebuie sa cuprinda:
– datele de identificare ale entitatii nonprofit/unitatii de cult, etc.
– datele de identificare ale contribuabililor
– datele de identificare ale reprezentantului legal/imputernicituluir entitatii nonprofit/unitatii de cult care depune borderoul.
Mentiuni:
Inainte de a vira suma la entitatea nonprofit/unitatea de cult etc., contribuabilul va fi informat de catre ANAF cu privire la stadiul, detaliile privind cererea depusa.
ANAF va vira suma dupa 30 de zile de la informarea contribuabilului, daca nu a primit niciun raspuns de la acesta si daca nu constata incoerente (mai multe declaraţii, etc.)
Sursa: Circulara 888/28.02.2018Lasă un comentariu