Dividende trimestriale 2018

In Monitorul Oficial nr. 595 din 12 iulie 2018 s-a publicat legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei
Ce aduce nou aceasta lege?
A fost reglementata posibilitatea repartizarii trimestriale a profitului catre actionari sau asociati (ca dividende), in cursul exercitiului financiar, in limita profitului net contabil realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate, din care se scad orice pierderi reportate, pe baza situatiilor financiare interimare aprobare de adunarea generala. Pana acum, distribuirea profitului catre actionari si asociati sub forma de dividende se facea anual, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.
Regularizarea sumelor repartizate in cursul exercitiului financiar se face anual, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului financiar se restituie in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. In caz contrar, actionarii/asociatii datoreaza dupa acest termen dobanda penalizatoare.
Persoanele care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia sa intocmeasca situatii financiare interimare.
In vererea intocmirii situatiilor financiare interimare se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
Situatiile financiare interimare se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a asociatilor/actionarilor.Lasă un comentariu