Modificari aduse prin OUG 82/2017

• majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii incepand cu 1 iulie 2018

Art. I (1) Incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% si este de 1.100 lei.

• majorarea indemnizatiei sociale pentru pensionari in perioada 1 iulie-31 decembrie 2018 de la 520 la 640 lei

Art. I (2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, in perioada 1 iulie- 31 decembrie 2018 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 640 lei

• modificarea cotei de contributii la fondul de pensii private (Pilonul II) incepand cu data de 1 ianuarie 2018, aceasta fiind de 3,75%

Art.II Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondul de pensii este de 3,75%.

• stabilirea cuantumului minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului prin raportarea indemnizatiei la indicatorul social de referinta incepand cu ianuarie 2018

In prezent, indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului
Nivel minim: 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata: 1.450 lei x 85% = 1.233 lei
Nivel maxim: 8.500 lei
Incepand cu drepturile lunii ianuarie 2018 cuantumul indemnizatiei lunare va fi de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului
Nivel minim: suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta:  2,5 x 500 lei = 1.250 lei
Nivel maxim: 8.500 lei
Art. IV Incepand cu drepturile lunii ianuarie 2018, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.
2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: (21) Valoarea indicatorului social de referinta este cea prevazuta la art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (2) se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
4. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (4) Pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute la alin. (2), cuantumul indemnizatiei lunare prevazut la art. 2 alin. (2) se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.

• se introduce cadrului legislativ pentru stimularea negocierii colective la nivel de unitate pentru toate categoriile de angajatori(indiferent de numarul de salariati), pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Mai jos comunicatul IRM Cluj:
Guvernul a introdus obligatia angajatorilor de a initia negocieri colective salariale, indiferent de numarul angajatilor, pentru a pune in aplicare OUG 79/2017, prin care sunt transferate contributiile sociale de la angajator la angajat.
Astfel, au obligatia de a initia negocieri colective salariale inclusiv angajatorii care au mai putin de 21 de angajati, precum si angajatorii care au contracte colective de munca in vigoare.
Reprezentantii federatiilor sindicale pot sta alaturi de reprezentantii salariatilor la masa negocierilor cu angajatorii.
Indiferent daca, in unitatea in care urmeza initierea negocierilor, exista sau nu sindicat afiliat la o federatie/confederatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor, acordurilor colective de munca, actelor aditionale, pot participa si reprezentanti ai federatiei/confederatiei sindicale alaturi de reprezentantii salariatilor, cu acordul acestora.
Actiunile de control ale Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj in perioada care urmeaza, in ceea ce priveste aplicarea corecta a noilor modificari legislative mentionate anterior, se vor axa pe informare, prevenire si modul de completare si transmitere in registrul general de evidenta a salariatilor a elementelor raportului de munca(salariul), ca urmare a transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.
Actiuni ale inspectoratelor teritoriale de munca
In perioada 4 decembrie 2017 -31 ianuarie 2018, Inspectia Muncii va desfasura prin intermediul inspectoratelor teritoriale de munca o campanie nationala de constientizare, care urmareste informarea, prevenirea si nu sanctionarea angajatorilor. Actiunile inspectorilor de munca vor fi legate de completarea si transmiterea in registrul general de evidenta a salariatilor a elementelor raportului de munca, ca urmare a transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.
De asemenea, se va insista pentru cunoasterea si constientizarea beneficiilor muncii legale si asupra riscurilor la care se expun atat angajatii cat si angajatorii in cazurile de munca nedeclarata. Avand in vedere necesitatea operarii modificarilor salariale incepand cu 1 ianuarie 2018, este binevenita clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare si de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenta a salariaţilor si in ceea ce priveste modicarile contractului individual de munca, completarea si transmiterea datelor in Revisal.
Pentru a veni in sprijinul angajatorilor, inspectoratele teritoriale de munca vor disemina informatii referitoare la punerea in aplicare a modificarilor legislative cu privire la registrul general de evidenta a salariatilor si privind completarea si transmiterea elementelor raportului de munca ca urmare a transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.
Art. VII. (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca, initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) si prin derogare de la prevederile art 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreună cu reprezentantii salariatilor.
(4) In aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentantii salariatilor impreuna cu un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor.
(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplici în perioada 20 noiembrie—20 decembrie 2017.
Baza legala:

82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normativeLasă un comentariu