Modificari la codul Fiscal introduse prin OG 79/2017 publicata in M.O. in data de 10.11.2017 care intra in vigoare incepand cu ianuarie 2018

MICROINTREPRINDERI

Microintreprinderea devine:
O persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile
b) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
c) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.
Alta noutate referitoare la acest aspect este faptul ca se includ in categoria microintreprinderilor si persoanele juridice care nu intrau sub incidenta acestui impozit, respectiv persoanele juridice din domeniul asigurarilor, pietei de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc si din domeniul extractiei resurselor naturale.
De asemena se elimina conditia privind realizarea de venituri din consultanta si management. In prezent, firmele care obtin venituri din consultanta si management pot plati impozit pe veniturile microintreprinderilor, daca aceste venituri nu depasesc 20% din veniturile totale.

CONTRIBUTII SOCIALE

Modificarile vizeaza atat reducerea cotelor cumulate ale contributiilor sociale obligatorii, cat si reducerea numarului contributiilor sociale de la 9 (angajat + angajator), la 3:

Exemplu:

Concluzia este:
Daca angajatorul isi pastreaza costul cu salariul(2460 lei), salariul net creste nesemnificativ (1443-1435=8 lei). Practic angajatorul nu plateste cei 8 lei la stat (nu va plati 1025 lei cat plateste 1017, va plati 1017) ci ii da salariatului( salariatul primeste in mana 1443 lei nu 1435 lei cat primeste in 2017).

IMPOZITUL PE VENIT

Se reduce cota de la 16% la 10%.
Astfel, cota de impozitare scade pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din pensii, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din premii si din alte surse scade de la 16% la 10 %.

Deducerea personala

Majorarea nivelului venitului lunar brut in functie de care se acorda deducerea personala, dupa cum urmeaza:
-de la 3000 lei cat este in prezent la 3600 lei – limita maxima
Peste 3.600 lei nu se acorda deduceri personale salariatilor

TAXA PE VALOARE ADAUGATA

Sanctionarea agentului economic cu refuzul dreptului de deducere a TVA doar in cazul in care exista probe si organul fiscal face dovada obiectiva ca acesta avea informatii certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care a intrat in relatii comerciale

ACCIZE SI TAXE SPECIALE

Bunurile utilizate pentru transportul si depozitarea marfurilor accizabile nemarcate, identificate in afara antrepozitelor, vor fi confiscate

IMPOZIT PE PROFIT

Ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinationale, prin:

  • limitarea deductibilitatii dobanzilor;
  • introducerea impozitarii la iesire – previne erodarea bazei impozabile in cazul unui transfer de active in afara Romaniei;
  • consolidarea regulii antiabuz, ce va permite autoritatilor romane sa refuze contribuabililor
    beneficiile fiscale obtinute din aranjamente abuzive;
  • introducerea normelor privind societatile straine controlate (SSC) ce au ca scop impiedicarea evitarii platii impozitelor prin devierea veniturilor catre filiale din paradisuri fiscale.

MODIFICARI CARE VIZEAZA PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE SI CEI CARE REALIZEAZA VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

Impozitul scade de la 16% la 10%
Cotele de contributii sociale vor fi stabilite la 25% în cazul CAS(pensii), respectiv 10% pentru CASS(sanatate)
Baza lunara de calcul al CAS este reprezentata de venitul ales, nu cel realizat, de contribuabil, care nu va putea fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Baza lunara de calcul al CASS este reprezentata de salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata
 
 Lasă un comentariu