Modificari privind Fondul de handicap datorat de angajatorii care au peste 50 salariati incepand cu 1 septembrie 2017

In Monitorul Oficial, nr. 648 din 07 august 2017, a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 60/04.08.2017 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ca sa intelegem mai bine modificarile o sa fac o comparatie intre ce presupunea si ce presupune aceasta Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Termeni:
unitate protejata autorizata se intelege operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap
Inainte de publicarea OUG 60/2017
Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
Daca nu angajeaza persoane cu handicap pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la litera a).
Exemplu:
Luam o firma care are 50 salariati
Nr. locuri pentru persoanele cu handicap: 4%*50=2
Fondul de handicap pe care il datoreaza este: 2*50%*1450=1450 lei
Aceasta societate avea obligatia fie sa angajeze 2 persoane cu handicap fie sa plateasca la stat acesti 1450 lei sau sa achizitioneze produse de la o unitate protejata autorizata in valoare de 1450 lei.
Art 78 Legea 448/2016
Art. 78
(1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
(5) Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor alin. (2) si (3) se fac de catre Inspectia Muncii.
Dupa publicarea OUG 60/2017
Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.
Daca reluam exemplul de mai sus avem urmatoarele:
Luam o firma care are 50 salariati
Nr. locuri pentru persoanele cu handicap: 4%*50=2
Fondul de handicap pe care il datoreaza este: 2*1450=2900 lei
Aceasta societate nu mai are posibilitatea sa achizitioneze produse in suma de 2900 de la unitatile protejate ci este obligata sa vireze aceasta suma la Bugetul de Stat.
ART. 78 Legea 448/2016 Dupa publicarea OUG 60/2017
(1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
(3)Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
(5) Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor alin. (2) si (3) se fac de catre Inspectia Muncii.
Aceasta Ordonanta de Urgenta prevede majorarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap incepand cu ianuarie 2018.Lasă un comentariu