In Monitorul Oficial Nr. 1005/27.11.2018 s-a publicat Ordinul nr. 2937/2018 - pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale. Ce prevede acest ordin? Obligatiile fiscale de plata ale contribuabililor persoane fizice, declarate de catre...

Prin publicarea Hotararii nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului se majoreaza diurna pe care angajatorii privati o pot acorda fara a datora taxe la...

In Monitorul Oficial nr. 595 din 12 iulie 2018 s-a publicat legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei Ce aduce...

Agentia de Administrare Fiscala, a publicat pe 28.02.2018 Circulara nr. 888 privind aplicarea unitara a legislatiei procedural fiscale privind depunerea formularului 230 Potrivit acestei Circulare, formularul 230 se poate depune: - prin posta (fara sa fie necesara transmiterea cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire) - prin serviciul...

Potrivit articolului 60 punctul 2 din Codul fiscal, persoanele fizice care obţin venituri din salarii și asimilate salariilor din desfășurarea de activități de creare de programe pentru calculator în baza unui contract individual de muncă, sunt scutite de impozit. Activitatea de creare de programe pentru calculator,...

• majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii incepand cu 1 iulie 2018 Art. I (1) Incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,...

MICROINTREPRINDERI Microintreprinderea devine: O persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea...